Banka Haciz Nasıl Yapar?

Banka Haciz Nasıl Yapar?

İnsanlar artık bir çok konudaki nakit ihtiyacını bankalar aracılığıyla sağlamaktadır. Ancak bankalara olan borçlanmalar, borç planına sadık kalınarak ödenmediği takdirde, maalesef banka, borcunu almak için yasal yollara başvurabiliyor. Bu da hiç kimsenin karşılaşmak istemeyeceği bir durum olmaktadır.

Banka Haciz Nasıl Yapar?

Haciz Nedir?

Haciz, bir alacaklının başvurusu ile icra dairesi tarafından alacağın karşılanması için kişinin malına, taşınmazına veya maaşına el konulması şeklinde tanımlanabilecek ve kimsenin başına gelmesini istemeyeceği bir durumdur. Bankalar da gerekli uyarılara rağmen borcunu gene de ödemeyen müşterilerinden alacaklarını en son çare olarak bu yola başvurarak almaktadır.

Banka Haciz Nasıl Yapar?

Haciz Nasıl Gerçekleşir?

Banka öncelikli olarak geciken ödemeler için müşterisine faiz yaptırımı uygular. Borç türüne göre belirlenmiş oranlardan faiz işletir. Borçlu hala borcunu ödemezse kişinin bankacılık işlerindeki kullanım alanı daraltılır. Örneğin kredi kartı borcu olan bir kişinin kredi kartı alışverişe kapatılabilir. Daha sonra banka borçlu kişi ile iletişime geçerek borcunu ödemesi konusunda onu ikna etmeye çabalar. Borcunu ödemediği takdirde karşılaşabileceği yasal sorunları, haciz işlemine kadar gidebilecek olumsuzlukların doğabileceği borçluya anlatılır. Eğer borçlu gene borcunu ödemezse banka icra dairesine başvurarak alacağını avukatlar aracılığıyla almaya çabalar. Avukatlar tarafından gönderilen tebligattaki borcu 7 gün içerisinde ödemezse veya borca itiraz etmezse, borçlu için kaçınılmaz son icra olacaktır. Kişinin maaşına veya mal varlığına icra konularak bankanın borcu kişiden temin edilir.

Banka Haciz Nasıl Yapar?