Konut kredisi ipotek kaldırma işlemine genel itibariyle konuya bakıldığında gayrimenkul üzerindeki İpoteğin kaldırılması borcun tamamının eksiksiz bir şekilde ödemesi ile sağlanır.

Herhangi bir borç alacağının muhtemel güvence altına alınması açısından gayrimenkuller, taşınmaz mallar ürerine uygulanan bir işlemdir. İpotek bulunan taşınmaz mallar, tapu kaydına dahil edilmektedir ve bu durum devam ettiği müddetçe gayrimenkulün satışı ya da bir başkasına devri gibi işlemler gerçekleştirilemez.

İpotek işlemleri, genel itibarıyla bankalar aracılığı ile yapılır. Herhangi bir kişi aracılığıyla da ipotek koydurma işlemleri yapılabilir. Özellikle de yüksek meblağlarda kredi kullandıran bankalar aracılığı ile gayrimenkuller üzerine çeşitli ipotek işlemleri konulur. Kredi ödemelerinin tamamlanması ile beraber bankalar tarafından gayrimenkullere ya da diğer taşınmazlara konulan ipotek kaldırılır.

Konut Kredisi İpotek Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır ?

İpoteğin kaldırılabilmesi amacıyla bahse konu olan borcun tamamının ödenmesi gerekir. Gayrimenkul kredilerinde konulmuş olan ipotek işlemlerinde de bütün borç ödendikten sonra ipotek kaldırılabilir ve alım satım işlemleri gerçekleştirilir. Borcun ödenmemesi halinde ipotek konulmuş gayrimenkul ya da diğer taşınmaz mal satılmak suretiyle borcun ödemesi sağlanır. Borcun ödenmesinden sonra ipotek edilen gayrimenkulün üzerindeki ipotek, banka ya da diğer finansal kuruluşlar tarafından kaldırılır. Durum böyle olunca İpoteğin kaldırıldığına ilgili yazının alınması gerekir. Konut kredisi ipotek kaldırma işlemi kısaca bu şekilde ilerlemektedir.

İpotek Fekki

İpotek fekkinin kaldırılması açısından belirlenmiş tutarlarda harcın yatırılmaması gerekecektir. İpotek fekki belgesi borçlunun borcunu ödeyen kişinin ismini düzenlemiş olunmalıdır. 

Borcun ödenmesi ve gayrimenkul üzerindeki ipotek tedbirinin kaldırılmasından sonra fekk harcı yazısı 1 ila 2 hafta içerisinde yazılır ve bu şekilde ipotek kaldırılmış olur. İpotek fekki harcı ise değişik tutarlar sunar. Senelere göre belirlenen fekki harcı ödemesi ile ipotek kaldırma işlemleri yapılır.

Konut kredisi ipotek kaldırma ile ilgili işlemler dava şeklinde de yerine getirilebilir. Fek işlemleri ve ipotek kaldırma işlemleri durumlarını ihmal edenler gerekli mahkemede dava açmak suretiyle İpoteğin tamamen kaldırılmasını sağlayabilir. Kedi kullanımlarında konulmuş olan ipotekler, kredi borcunun tamamının ödenmesinden sonra kaldırılır.

Konut Kredisi İpotek Kaldırma İçin Gerekli Belgeler

Bir gayrimenkulün tapusu üzerinde borç yahut kredi sebebiyle ipotek konulabilir. Borçlu, borcunu tamamen öderse ipoteğin kaldırılmasını talep edebilir. Peki, ipotek fekki için gerekli olan evraklar nelerdir işte tek direkt sizler için derledik.

İpotek Fekki İçin Gerekli Belgeler?

Bir gayrimenkulün tapusu üzerinde borç ya da kredi sebebiyle ipotek konulmasından sonra eğer ki ipotek, alacaklının bütün haklarını ve alacaklarını koruyan bir hak olarak lanse edilirse borcun tamamının ödemesinden sonra İpoteğin kaldırılması ile ilgili müracaat edilebilir.

  • Borçlu olan kişinin borcunu ödeyememesi durumunda İpoteğin paraya çevrilmesi talep edilebilir. Fakat borçlu, borcunu tamamen yani eksiksiz bir şekilde öderse İpoteğin kaldırılmasını talep edebilir. Peki, ipotek fekki için gerekli olan evraklar ise ipotek kaldırmak açısından gerekli evrakların başında tabii ki de ipoteği koyan bankadan alınan ipotek fek yazısı ile kimlik numarası ve yani kimlik belgesi gerekir. Bu belgelere ek olarak bir de dilekçe hazırlanarak ilgili tapu idaresine müracaat edilir.

Kaynak: Paraekstra.com